O nas

Fortuna-Pil d.o.o., invalidsko podjetje

Družba Fortuna-Pil je podjetje z omejeno odgovornostjo.Ustanovljena je bila v letu 1995 z namenom prezaposlovanja  invalidov rudnika in opravljanja servisnih dejavnosti, zlasti varovanja in čiščenja.  V letu 2013 je bila družba zaradi zapiranja RTH d.o.o. prodana in je sedaj v zasebni lasti in s pogodbo o prodaji zavezana za nadaljnje poslovanje podjetja in skrbi za zaposlene delavce. 

S sklepom Vlade Republike Slovenije št. 023-05/93-1/30-8 z dne 27.11.1996 je družba Fortuna pridobila status invalidskega podjetja.

Od ustanovitve dalje se podjetje  v enem delu razvija v učinkovito službo varovanja, ki pokriva področje Zasavja – od Radeč do Litije.  Cilj podjetja  je širjenje  in vse manjša odvisnost od ustanovitelja.

V letu 2005 se ji je, zaradi pričakovanih pozitivnih sinergijskih učinkov pri poslovanju, pridružila sestrska družba z dejavnostjo pranja, likanja in kemične čistilnice iz Zagorja ob Savi.

V zadnjem času družba od RTH prevzema nevitalne rudarske dejavnosti kot so svetlikarna, urejanje degradiranih rudarskih površin ipd., kjer ima družba še veliko tržnih priložnosti, zlasti ko gre za lažja dela primerna za izvajanje iz strani invalidov.

Invalidske kvote – nadomestna izpolnitev kvote

Delodajalec, ki ne izpolnjuje kvote z zaposlenimi invalidi, lahko delno ali v celoti zniža obveznost plačila prispevka za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov na podlagi sklenjene pogodbe o poslovnem sodelovanju z invalidskim podjetjem Fortuna – Pil d.o.o., kot nadomestno izpolnitev kvote. Za nadomestno izpolnitev kvote se šteje v koledarskem letu sklenjena in izpolnjena pogodba o poslovnem sodelovanju z invalidskim podjetjem ali zaposlitvenim centrom.

Več informacij na  (http://www.jpi-sklad.si/skladi/invalidski-sklad/obveznosti/nadomestna-izpolnitev-kvote/)

Fortuna-Pil d.o.o.

Cesta zmage 35B,
1410 Zagorje ob Savi
Tel: 03-56-30-980
Fax: 03-56-30-981

Povežite se

Opranih prtov

Polikanih srajc

Zadovoljnih strank